foto door Jan Siebring Fotografie

foto door Jan Siebring Fotografie

Foto door Jan Siebring Fotografie

Stichting AyúdaMe

AyúdaMe is een Spaans woord en betekent ‘help mij’. En dat is precies wat wij willen doen. Mensen helpen! Wij verzamelen o.a. huishoudelijke spullen en kleding en geven het gratis door aan behoeftigen zowel in Nederland als in Suriname.

Verder verstrekken wij (basis)pakketten met eerste levensbehoeften aan minderbedeelden die niet in aanmerking komen voor steun van andere hulpinstanties zoals de voedselbank, simpelweg omdat zij nog net niet voldoen aan de voorwaarden. Helaas wijst de praktijk uit dat ook deze groep mensen moeite heeft om het hoofd boven water te houden. Een steuntje in de rug is daarom geen overbodige luxe. Ook voor de thuis- en daklozen willen wij van betekenis zijn (te beginnen in Hoorn) door het verstrekken van lunchpakketten.

Wilt u ons steunen in welke vorm dan ook? Graag, want zonder uw hulp kunnen wij dit alles niet realiseren. Op onze website vindt u alle informatie.

Stichting AyúdaMe

AyúdaMe is een Spaans woord en betekent ‘help mij’. En dat is precies wat wij willen doen. Mensen helpen! Wij verzamelen o.a. huishoudelijke spullen en kleding en geven het gratis door aan behoeftigen zowel in Nederland als in Suriname.

Verder verstrekken wij (basis)pakketten met eerste levensbehoeften aan minderbedeelden die niet in aanmerking komen voor steun van andere hulpinstanties zoals de voedselbank, simpelweg omdat zij nog net niet voldoen aan de voorwaarden. Helaas wijst de praktijk uit dat ook deze groep mensen moeite heeft om het hoofd boven water te houden. Een steuntje in de rug is daarom geen overbodige luxe. Ook voor de thuis- en daklozen willen wij van betekenis zijn (te beginnen in Hoorn) door het verstrekken van lunchpakketten.

Wilt u ons steunen in welke vorm dan ook? Graag, want zonder uw hulp kunnen wij dit alles niet realiseren. Op onze website vindt u alle informatie.

Onze projecten

Wij starten met een viertal projecten: uitdelen van lunchpakketten, verzameling goederen, verstrekken van pakketten met basisbenodigdheden en bezoeken van buitenlandse gedetineerden in Nederlandse gevangenissen.

Help je mee?

Naast materiële en financiële steun zijn wij ook opzoek naar mensen die mee willen helpen om de projecten tot uitvoering te brengen. Wil jij graag iets voor je medemens betekenen? Aarzel dan niet en geef je op.

Doneren

Stichting AyúdaMe wordt niet door de overheid gesubsidieerd. Wij zijn geheel afhankelijk van uw giften en donaties.

Contact