Over ons

Stichting AyúdaMe is een christelijke organisatie die hulp biedt aan mensen ongeacht diens achtergrond, geloofsovertuiging of ras. Onze motivatie halen wij uit de welbekende Bijbeltekst Mattheus 25: 35-37 “….. Want ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij heb Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen.”

Er bestaan reeds vele hulporganisaties die zich bekommeren om het welzijn van minderbedeelden in onze samenleving. Toch zijn wij van mening dat er altijd een groep is die net buiten de boot valt. Voor die bewuste groep staan wij klaar en willen wij graag helpen. Iedere hulpgeroep is persoonlijk en divers en daarom bieden wij ook een persoonlijke benadering door goed te luisteren om zo een passende oplossing te vinden.