Projecten

Wij starten met een viertal projecten:

  • Het verzamelen van kleding en huishoudelijke spullen. Deze spullen geven wij vervolgens aan gezinnen die het hard nodig hebben.
  • Versturen van (hulp-) goederen naar derdewereldlanden. Bestemd voor arme gezinnen en voor een (selecte groep) wees-, opvang- en bejaardentehuizen.
  • Steunen van particuliere initiatieven in Suriname o.a. Lunchproject. Helaas zijn er nog steeds kinderen die geen lunch meekrijgen naar school, simpelweg omdat hun ouders dat niet kunnen veroorloven. De kinderen krijgen tijdens de pauze een belegd broodje, zodat zij zich toch kunnen concentreren en daardoor beter presteren.
  • Administratieve ondersteuning. Helpen met het opstellen van brieven of het invullen van formulieren.
  • Het bezoeken van buitenlandse gevangenen in Nederlandse gevangenissen. Een buitenlander in een Nederlandse gevangenis is natuurlijk ver weg van familie waardoor men weinig tot geen bezoek ontvangt. Er is een taalbarri√®re, hierdoor neemt de eenzaamheid toe. Hoe fijn is het dan om bezoek te krijgen van iemand die gelijk talig is. Ook voor geestelijke begeleiding kunnen de gedetineerden, indien gewenst, bij ons terecht.
  • Verstrekken van levensmiddelenpakketten. Er zijn nog steeds mensen in Nederland die met moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Door het verstrekken van pakketten met basis levensbenodigdheden zoals toiletpapier, afwasmiddel, tandpasta enz. hebben deze mensen even een zorg minder en houden wellicht wat over voor een gezondere maaltijd.