Anbi

Wij zijn door de belastingdienst erkend als ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften mag u aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
U kunt op 2 manieren een gift doen. Een gewone gift of een periodieke gift. Voldoet u aan de voorwaarden voor gewone giften dan mag u het bedrag van de gift aftrekken. Er geldt wel een drempel en een maximum voor gewone giften.
Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60,-. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.
Voor periodieke giften geldt echter geen drempel en geen maximumbedrag. U mag dan het hele bedrag van de gift aftrekken.
Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/giften